• Werken met 1Gezin1Plan

  Wist u dat..

  • in multiprobleemgezinnen tussen 7 en 19 hulpverlenende instanties aanwezig zijn?
  • 60% van de meldingen bij Veilig Thuis hermeldingen zijn omdat het resultaat van hulp onvoldoende effectief is?
  • dit risicofactoren zijn die de kans op meerdere problemen op meerdere levensgebieden vergroten?
  • psychische problemen, verslaving, verstandelijke beperking, armoede en sociaal isolement risicofactoren zijn op het ontstaan van multiproblemen?
  • mensen moeite kunnen hebben om overzicht te houden over de zorg en hulp die zij aangeboden krijgen?
  • 1Gezin1Plan een tool is voor zorgcoördinatie zodat zorg en hulp effectief wordt afgestemd?
  • hierdoor samenwerking tussen klanten, informeel netwerk en professionals wordt verbeterd?
  • de kans wordt vergoot dat doelen en acties succesvol worden behaald?
  • 1Gezin1Plan ook succesvol preventief kan worden ingezet?