• Communicatie

  Wist u dat...

  • communicatie voor 7% bestaat uit verbale communicatie, dat wat er letterlijk wordt gezegd?
  • en dat de overige 93% bestaat uit non-verbale communicatie zoals lichaamstaal, toon en intonatie, met andere woorden hoe iets wordt gezegd?
  • het belangrijk is dat verbale en non-verbale elementen elkaar ondersteunen en congruent zijn?
  • (chronische) stress de werking van de hersenen beïnvloed wanneer u communiceert?
  • dit ook het geval is bij uw klanten?
  • stress kan worden gereguleerd door communicatie op metaniveau?
  • motivatie een dynamisch proces?
  • er verschillende soorten motivatie bestaan?
  • autonome motivatie kan worden vergroot door het bewust zijn van zingeving en betekenis?
  • kennis over interactietypen uw communicatie ondersteunen met de klant?
  • oplossingsgerichte vragen de kwaliteit van communiceren vergroten?