• GIZ-Methodiek

  Wist u dat...

  • een gezamenlijke analyse door ouders, jongeren en de professional zorgt voor een heldere kijk op het gezin?
  • termen als 'versterken van eigen kracht' en 'zelfregie' in beleidsstukken veelvuldig wordt genoemd?
  • het vaak niet duidelijk is hoe eigen kracht en zelfregie bij ouders en jongeren kan worden versterkt?
  • eigen kracht wordt versterkt door gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid?
  • de GIZ-methodiek een integrale, goed onderbouwde taxatiemethodiek is waarmee u samen met ouders en jongeren de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een specifiek kind/gezin in kaart brengt?
  • dit de basis legt voor een goed plan van aanpak waarbij het gezin centraal staat?
  • hierdoor eigen kracht en zelfregie wordt versterkt?
  • dit zorgt voor een verbeterde samenwerking en een grote kans om doelen te behalen?