• Implementatie Advies

  "Wat zijn de voorwaarden om effectief te implementeren?"
  "Hoe ontwikkel ik een implementatieplan?"
  "Hoe verdeel ik de verantwoordelijkheden en taken?"
  "Stel ik een aandachtsfunctionaris op dit aandachtsgebied aan?"
  "Hoe pas ik de nieuwe methode of het instrument in onze werkprocessen?"
  "Wat zijn specifieke aspecten bij een scholingsplan en een communicatieplan?"

 • Extra in deze training

  • Digitale toolkit Implenteren kun je leren
  • Digitaal format Implementatieplan
 • Inhoud

  Herkent u deze vragen bij uzelf als aandachtsfunctionaris, staf- of beleidsmedewerker of manager? Dan is het mogelijk om implementatie-advies aan te vragen. Implementatie advies is altijd maatwerk en wordt afgestemd op uw wensen en vraag.

  Het doel is om tijdens een begeleide methode te komen tot planning, uitvoering en resultaat rondom implementatie van een specifieke methode of instrument.

 • Resultaat

  • U kent de voorwaarden tot implementatie en borging;
  • U heeft inzicht in het ontwikkelen van een implementatie-, scholings- en communicatieplan;
  • U weet wat verantwoordelijkheden, taken en grenzen van uzelf en uw medewerkers zijn;
  • U kent de meerwaarde van een aandachtsfunctionaris op specifieke aandachtsgebieden;
  • U heeft inzicht in de juridische aspecten;
  • U heeft inzicht in het inpassen van de methode of het instrument in uw werkprocessen.
 • Tijd

  Afhankelijk van uw vraag.

  Prijs

  €125,00 per uur excl. €0,19 cent per kilometer.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u een kick-off aanvragen?

   

  Contact