• Innovatieve implementatie

  Voorbereiden & Ontwikkelen

  Elke samenwerking begint met een kennismaking. Tijdens de kennismaking worden uw vraag en uw verwachtingen besproken. Wat is op dit moment de bestaande situatie en wat is de gewenste situatie? Wat wilt u bereiken en welke interventies zijn mogelijk? Vervolgens wordt een offerte gemaakt en toegestuurd. In deze offerte staan tevens het traject, inhoudelijke afspraken en resultaten beschreven. In het vervolgcontact wordt de offerte eventueel aangepast en een plan van aanpak ontwikkeld.

  Maatwerk

  Adviestrajecten worden altijd op maat ontwikkeld. Afhankelijk van de doelen binnen de organisatie, het netwerk of de regio wordt besproken welke interventies van belang zijn om te komen tot een effectief advies.

  Uitvoeren

  Kwaliteit staat centraal tijdens het traject. Samen met u wordt het plan uitgevoerd waarbij de afgesproken competenties en/of interventies worden vertaald naar acties.

  Evalueren

  Tijdens en aan het eind van het adviestraject wordt op vastgestelde momenten geëvalueerd.