• Inspirerende intervisie

  "Hoe kan ik mijn ervaringen delen met anderen?"
  "Kunnen we tijd vrijmaken om samen te reflecteren op vraagstukken"?
  "Hoe kan ik meer grip krijgen op mijn denk- en leerproces?"
  "Op welke wijze kan ik door uitwisseling en reflectie mijn vakmanschap ontwikkelen?"

 • Methoden

  • Oplossingsgerichte intervisie
  • Incident methode
  • Raguse methode
  • 10 Stappen methode
  • Leren van succes methode
 • Inhoud

  Herkent u deze vragen? En lijkt het u fijn om ervaringen uit te wisselen met collega's onder een begeleide methode, dan kunt u zich inschrijven voor intervisie. Het doel van intervisie is om met collega's of vakgenoten te leren van vragen, problemen en successen uit de dagelijkse werkpraktijk. Dit leidt tot effectiever werkgedrag.

  In de rol van intervisor bieden wij ondersteuning bij het leerproces van de individuen binnen de groep. De intervisor ondersteunt als procesbegeleider de interactie tussen de deelnemers en heeft geen inhoudelijke adviesrol. De deelnemers aan de intervisie zijn medeverantwoordelijk voor het leerproces van de groep.

  Wij bieden verschillende intervisiemethoden. De groepsleden bepalen met elkaar welke intervisiemethode het beste bij hen past. Vanuit de intervisiegroep zelf worden concrete casussen ingebracht. Dit zijn persoonlijke vraagstukken met betrekking tot de eigen werksituatie.

 • Resultaat

  • U kunt een vraag/situatie/probleem verhelderen;
  • U vergroot uw inzicht in eigen denken en handelen;
  • U vergroot uw probleemoplossend vermogen;
  • U kunt doordringen tot het kernprobleem en een eigen oplossing formuleren;
  • U leert van ervaringen en creativiteit van andere deelnemers;
  • U versterkt de communicatie en samenwerking tussen uzelf en collega's.
 • Tijd

  Gemiddeld 2,5 uur per bijeenkomst, afhankelijk van uw wensen en het gekozen traject.

  Prijs

  €325,00 per bijeenkomst van 2,5 uur excl. €0,19 cent per kilometer.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u intervisie aanvragen?

   

  Contact