• Meldcode Check

  "Voldoet onze meldcode aan de wettelijke kaders?"
  "Heeft onze meldcode een logische opbouw?"
  "Staat alle belangrijke informatie in onze meldcode vermeld?"

 • Inhoud

  De meldcode van uw organisatie wordt op een aantal vastgestelde onderdelen bekeken:

  • Stappen van de meldcode
  • Verdeling taken en verantwoordelijkheden
  • Eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over het melden bij VeiligThuis
  • Privacy en beroepsgeheim
  • Dossiervorming
  • Deskundigheid m.b.t. huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling
  • Specifieke deskundigheid m.b.t. eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis
  • Wijze van ernsttaxatie (laten) uitvoeren
  • Kindcheck
 • Resultaat

  • U ontvangt een rapportage met toelichting.
  • U voldoet aan de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • U voldoet aan de eisen van de inspectie van uw sector.
 • Prijs

  De meldcode check kost €250,00 en wordt op aanvraag uitgevoerd.

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u de meldcode check aanvragen?

   

  Contact