• Resultaatgerichte trainingen

  Trainingen worden volgens de volgende leerprincipes opgebouwd:

  Van theorie naar praktijk

  Tijdens het leerproces worden tools gegeven waardoor de theorie naar de praktijk wordt vertaald. Er wordt gebruik gemaakt van eigen casuïstiek. De deelnemer kan hierdoor direct in de praktijk aan de slag met de verworven kennis, vaardigheden en tools.

  Flipping the classroom & blended learning

  Flipping the classroom is een vorm van leren waarbij de klassikale ‘kennisoverdracht’ voor een deel wordt vervangen door online instructie en verdieping. Deelnemers ontvangen kennis in de vorm van voorbereidende werkopdrachten voorafgaand aan de contactmoment(en).

  Blended learning is een combinatie van online leren en contactonderwijs waardoor kennis voorafgaand en tussen de bijeenkomsten door wordt vergroot. Blended learning ondersteunt het principe ’Flipping the classroom’. Hierdoor kan tijdens de contactmomenten verdieping en verbreding in kennis en vaardigheden worden aangeboden.

  Leerstijlen van Kolb

  Het programma wordt opgebouwd volgens de leerstijlen van Kolb. Leren is een proces dat leidt tot gedragsverandering. Iedere persoon heeft een voorkeursstijl van leren. Door tijdens de scholing de verschillende leerstijlen (ervaren, reflecteren, conceptualiseren, toepassen) aan te bieden wordt de effectiviteit van leren vergroot. In de praktijk betekent dit dat theorie en oefenen in de praktijk (of een simulatie) wordt afgewisseld met interactie, uitwisseling en reflectie.

  De vier stadia van leren (Maslow)

  Het individuele leerproces wordt begeleid door het proces te ondersteunen van de vier fasen van leren: onbewust en onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam. Bij de start van de training worden leerwensen van deelnemers geïnventariseerd en aan het eind van de training worden de leerwensen geëvalueerd. Deelnemers worden actief gestimuleerd in het eigen leerproces.