• Sociale veiligheid

  Wist u dat?

  • sinds augustus 2015 de nieuwe wet Sociale Veiligheid voor scholen van kracht is?
  • het doel van deze wet is om kinderen en jongeren veilig te laten opgroeien?
  • veel scholen al actief zijn om een sociaal veilige leeromgeving te creëren?
  • met ingang van deze wet van alle scholen een actief beleid wordt verwacht?
  • een goed onderbouwd anti-pestprogramma verplicht is?
  • een coördinator voor het anti-pestbeleid wordt aangesteld?
  • er een vertrouwenspersoon voor leerlingen, ouders en leerkrachten/docenten wordt aangesteld?
  • de sociale veiligheid van leerlingen wordt gemonitord?