• "Hoe verzorg ik een training over de methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)?"
  "Hoe ondersteun ik middels scholing de implementatie van de GIZ-methodiek?"
  "Hoe breng ik op inspirerende wijze de werkwijze van de GIZ voor het voetlicht?"
  "Hoe zorg ik ervoor dat professionals voldoende competenties ontwikkelen, zodat zij daadwerkelijk met de GIZ aan de slag gaan en reflecteren op hun uitvoering?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Train-de-trainer GIZ-methodiek te volgen. In deze train-de-trainer krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om GIZ-trainingen te verzorgen voor professionals.

  De GIZ-methodiek, de bijbehorende trainingen en het ondersteuningstraject hebben als doel professionals in staat te stellen de ontwikkel- en zorgbehoeften van kinderen in relatie tot hun opvoeders en omgeving samen met ouders en jongeren nauwkeurig in kaart te brengen en hierna te handelen. Dit zodat alle ouders en jeugdigen de bevestiging en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om hun ontwikkel- en opvoedtaken goed uit te voeren en om zich versterkt te voelen in hun eigen kracht.

  De train-de-trainer GIZ-methodiek omvat een training en vervolgens een GIZ training on the job onder supervisie van een gecertificeerde GIZ trainer. Na het volgen van dit traject kunt u trainingen GIZ-methodiek verzorgen, zowel binnen uw eigen organisatie als als externe trainer. De GIZ-methodiek en scholing wordt beheerd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Nathalie Sie verzorgt als opleider de train-de-trainer GIZ-methodiek voor het NJC.

   

  Informatie van het NCJ over de GIZ-methodiek