• Training Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken

  "Hoe zorg ik ervoor dat ik in gesprek de klant centraal stel waardoor ik zelfregie en eigen kracht versterk?"
  "Hoe bespreek ik zorgen de klant helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"
  "Hoe ga ik tijdens het gesprek om met emoties?"
  "Hoe motiveer ik de klant tot verandering?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Motiverende en Oplossingsgerichte gesprekstechnieken te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om op een effectieve wijze te communiceren met de klant(en).

  Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met mensen zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  De training is modulair opgebouwd uit gesprekstechnieken waarmee u communicatie effectief, samenwerkingsgericht en resultaatgericht in kunt zetten. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen. Het niveau van de training wordt afgestemd op de gesprekstechnieken die u nodig heeft in uw werk en de leerwensen van de deelnemers.

  Voorafgaand aan de training kunt u de online cursus 'Communiceren over geweld' volgen. Ter voorbereiding krijgt u de digitale reader 'Motiverende en Oplossingsgerichte gesprekstechnieken' toegestuurd. Tijdens de training worden korte instructiefilmpjes getoond, zodat de theorie op een aantrekkelijke en bondige wijze wordt overgedragen, waardoor er veel tijd is voor interactie, oefenen en reflecteren.

 • Inhoud

  • Waarom we communiceren zoals we communiceren: stress begrijpen
  • Waarom we wel of niet veranderen: motivatie begrijpen
  • Waarom we doen zoals we doen: motivatie vergroten
  • Hoe we schakelen tussen niveaus: metacommunicatie
  • Hoe we de relatie duiden: interactietypen
  • Hoe we zorgen delen: Zorgverkennend gesprek
  • Hoe we grenzen stellen: Grensstellend gesprek
 • Resultaat

  Kennis – U heeft inzicht in…

  • de werking van de hersenen bij stress.
  • het reguleren van stress.
  • duurzame motivatie: 5 Bouwstenenmodel.
  • het motivatiemodel van Prochaska en DiClemente.
  • de uitgangspunten van oplossingsgericht werken.
  • het communiceren op metaniveau.
  • het zorg-verkennend gesprek en het grensstellend gesprek.

  Houding – U bent zich bewust…

  • van emoties en gevoelens bij verschillende manieren van motiveren.
  • van een basishouding die contact bevordert.
  • dat het creëren van een veilige omgeving door het erkennen van wederzijdse expertise en een niet-beoordelende houding een basis legt voor samenwerking, het versterken van eigen kracht en het nemen van zelfregie.
  • dat duidelijkheid en transparantie tijdens het proces participatie vergroot van de klant.
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen.

  Vaardigheden - U kunt...

  • partnerschap creëren.
  • de klant centraal stellen en eigen kracht en zelfregie bevorderen.
  • emoties van zichzelf en de klant hanteren tijdens het gesprek.
  • aan de klant een objectieve en concrete beschrijving van het waargenomen gedrag van geven.
  • zorgen delen over signalen van onvoldoende basiszorg en onveiligheid.
  • betrokkenen toeleiden naar hulp of Veilig Thuis.