• "Kan ik op een positieve wijze samen met het gezin een analyse van krachten en zorgen maken?"
  "Hoe zorg ik ervoor dat ouders en jongeren actief participeren?"
  "Hoe versterk ik eigen kracht en zelfregie bij ouders en jongeren?"
  "Kunnen we in onze organisatie, netwerk of gemeente gezamenlijk een laagdrempelige analyse-methodiek gebruiken?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training GIZ-methodiek te volgen. De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte), heeft als doel om samen met ouders en jongeren de krachten en zorgen van het kind en gezin in kaart te brengen.

  Wat zijn krachten, waar liggen zorgen en wat zijn ontwikkelbehoeften? Op basis van deze informatie kunnen doelen en acties worden ontwikkeld en uitgevoerd. Hierdoor krijgen ouders en jongeren bevestiging en ondersteuning die nodig is om hun ontwikkel- en opvoedtaken goed uit te voeren. Eigen kracht en zelfregie wordt versterkt.

  In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om in partnerschap met de ouder en jongere en in samenwerking met het (in)formele netwerk GIZ op een effectieve wijze in te zetten. De GIZ-methodiek en scholing wordt beheerd door het Nederlands centrum jeugdgezondheid (NCJ). Nathalie Sie en Thera Hoegen verzorgen als trainers de trainingen GIZ-methodiek voor het NJC.

   

  Informatie van het NCJ over de GIZ-methodiek