• Training Implementeren kun je leren

  "Hoe ontwikkel ik een implementatieplan?"
  "Waar kan ik op letten als ik start met implementeren?"
  "Hoe motiveer ik medewerkers?"
  "Hoe adviseer ik de organisatie?"
  "Hoe zorg ik ervoor dat de gekozen methode of instrument echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw organisatie? Dan raden wij u aan om de Training Implementeren kun je leren te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om een implementatieplan te ontwikkelen over een methode of instrument naar keuze.

  Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale toolkit toegestuurd met inhoudelijke informatie.

  Deze training is bedoel voor professionals die verantwoordelijk zijn voor een implementatie van een aandachtsgebied. Dit kan bijvoorbeeld de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, sociale veiligheid of 1Gezin1Plan zijn. De implementatie gaat starten of is al gestart.

  Wanneer de implementatie al is gestart, ligt er een behoefte om de implementatie structureler en beter vorm te geven. Bijvoorbeeld omdat u het gevoel heeft dat de methode een 'papieren tijger' is of medewerkers werken niet met het instrument, terwijl dit wel in de werkprocessen beschreven staat.

  Tijdens de training ontwikkelt u met de opgedane kennis en vaardigheden zelf een implementatieplan of het bestaande implementatieplan wordt doorontwikkeld. Gezamenlijk worden successen en knelpunten geanalyseerd en adviezen geformuleerd waarmee de implementatie vlot kan worden getrokken of kan worden versneld.

  Aan het eind van de training worden de implementatieplannen kort gepresenteerd en krijgt u feedback, zodat u positief verder kunt gaan met uw implementatietraject.

  Ter voorbereiding leest u de toolkit. U neemt een laptop of notitieblok mee naar de training, zodat u direct uw implementatieplan kan gaan ontwikkelen.

 • Inhoud

  Starten met implementatie

  • Wat is implementeren?
  • Belang van een goede implementatie
  • Implementatiewijzer Nederlands Jeugdinstituut
  • Implementatiemethode ZONMW
  • Stappen bij implementatie
  • Kiezen van een implementatiemodel
  • Start ontwikkeling implementatieplan

  Implementatieplan ontwikkelen

  • Van weerstand naar commitment
  • Verwachtingstheorie
  • Motiveren van medewerkers
  • Gestructureerd werken
  • SMART doelen en acties
  • Doorontwikkelen implementatieplan
  • Presentatie en feedback implementatieplannen
 • Resultaat

  Kennis – U heeft inzicht in…

  • het wat en hoe van implementatie.
  • het belang van een goede implementatie.
  • verschillende implementatiemethoden.
  • de stappen bij implementatie.
  • weerstand bij medewerkers.
  • motiveren van medewerkers.

  Houding – U bent zich bewust…

  • dat een effectieve implementatie structureel vorm wordt gegeven.
  • dat implementatieprocessen vragen om een lange adem.
  • dat ondersteuning door managers en aandachtsfunctionarissen tijdens implementatietrajecten essentieel is.
  • dat draagvlak vanuit directie en management essentieel is voor een effectieve implementatie.

  Vaardigheden – u kunt…

  • een implementatiemodel kiezen.
  • een implementatieplan ontwikkelen.
  • medewerkers motiveren.
  • werken met SMART doelen en acties.
  • uw implementatieplan presenteren.