• Training Werken met het Vlaggensysteem

  "Hoe verloopt een normale seksuele ontwikkeling?"
  "Hoe duid ik seksueel gedrag van kinderen en jongeren?"
  "Wanneer gaat gezond experimenteer gedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag?"
  "Hoe reageer ik op seksueel gedrag van kinderen/jongeren?"
  "Hoe ga ik in gesprek over seksualiteit?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Werken met het Vlaggensysteem te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren.

  Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met kinderen en jongeren zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, (jeugd)gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  In deze training van één dag leert u het Vlaggensysteem toe te passen. Het Vlaggensysteem is een theoretisch onderbouwde en in de praktijk uitgeteste pedagogische interventie. Het systeem bevat een zestal criteria voor seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met behulp van deze criteria toetst een professional of het gesignaleerde gedrag passend is voor het kind of de jongere in kwestie.

  Het Vlaggensysteem zet de criteria op een rij en koppelt dit aan een gekleurde vlag. Daarbij krijgt de professional handvatten om het gedrag te bespreken en te beïnvloeden.

  Ter voorbereiding volgt u de online cursus van Augeo Academy 'Seksueel gedrag van kinderen'. Indien u een gedragscode of meldcode heeft waarin de route is beschreven bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling neemt u deze mee naar de training.

  Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door Movisie. Thera Hoegen verzorgt als erkend trainer de trainingen Werken met het Vlaggensysteem.

 • Inhoud

  Werken met het Vlaggensysteem

  • Werken met het Vlaggensysteem
  • Verloop van de seksuele ontwikkeling
  • Diverse motieven van seksueel gedrag
  • Wanneer seksualiteit zich anders ontwikkelt
  • Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag: terminologie en definiëring
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag beoordelen volgens de criteria van het Vlaggensysteem
  • Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren
  • Werken met het Vlaggensysteem in het werkproces integreren
 • Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in…

  • het verloop van de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren;
  • gezond en grensoverschrijdend seksueel gedrag van kinderen en jongeren;
  • motieven van seksueel gedrag;
  • criteria om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te duiden;
  • mogelijke reacties op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

  Houding - U bent zich bewust…

  • dat seksualiteit een onderdeel is van de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren;
  • dat in gesprek te gaan over seksualiteit en seksueel gedrag kinderen en jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling.

  Vaardigheden - u kunt…

  • op een objectieve wijze seksueel gedrag wegen en inschatten of dit gedrag passend is bij de leeftijd, ontwikkeling en/of situatie;
  • op een adequate wijze reageren op seksueel gedrag;
  • in gesprek gaan met kinderen en jongeren over het gedrag.