• Training Werken aan veiligheid

  "Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling?"
  "Ben ik voldoende op de hoogte van het juridisch kader?
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?"
  "Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Werken aan veiligheid te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om de verschillende vormen van huiselijk geweld effectief aan te pakken.

  Deze training wordt verzorgd voor de sociale wijkteams zowel teams die werkzaam zijn voor jeugd of volwassenen als 0 tot 100 teams.

  Afhankelijk van uw doelgroep worden tijdens deze training één of meerdere vormen behandeld, zoals partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale reader toegestuurd met inhoudelijke informatie.

  De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.

  Ter voorbereiding volgt u de online cursus Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en u vergroot uw kennis over huiselijk geweld met een werkopdracht op meldcode.nu. U leest de meldcode van uw organisatie door en neemt deze mee naar de training. Bij module 3 volgt u de online cursus Communiceren over geweld.

 • Inhoud

  Module 1. Huiselijk geweld en de meldcode

  • Definitie, omvang, vormen, profielen en gevolgen
  • Beschermende en risicofactoren
  • De geweldspiraal bij partners
  • Basiszorg en veiligheid bij kinderen
  • In kaart brengen van signalen
  • Stappen van de meldcode
  • Kindcheck

  Module 2. De juridische positie van het wijkteam

  • Privacy en beroepsgeheim
  • Meldrechten
  • Informatie delen met en zonder toestemming
  • Informatie verwerken
  • Informatie verstrekken aan derden
  • Dossiervorming en registratie
  • De positie van het sociale wijkteam, Veilig Thuis, de gecertificeerde instelling en de Raad voor de Kinderbescherming
  • Juridische gevolgen van het werken in het vrijwillig kader

  Module 3. Het analyseren van de situatie en het hulpverleningsplan

  • Systeemgericht analyseren in samenwerking met de klant(en)
  • Krachten, zorgen en vragen verhelderen
  • In kaart brengen van het netwerk
  • Integrale analyse van de situatie maken
  • Eerdere hulpverlening, patronen en chroniciteit herkennen
  • Doelen en acties opstellen
  • Hulpverleningsplan ontwikkelen
  • Samenwerken met het informele en professionele netwerk, waaronder Veilig Thuis

  Module 4. Het ontwikkelen van een veiligheids- en herstelplan

  • Wegen van het geweld
  • Verhelderen van de krachten op bestaande veiligheid
  • Verhelderen van de zorgen over onveiligheid
  • Complicerende factoren en triggers
  • Schaalvraag afnemen
  • Veiligheidsafspraken maken
  • Doelen en acties gericht op herstel
  • Veiligheids- en herstelplan ontwikkelen

  Module 5. In gesprek over onveiligheid en geweld

  • Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken
  • Zorg-verkennend en grens-stellend gesprek voeren
  • Signalen en zorgen delen met de klant
  • In gesprek over melding Veilig Thuis, Jeugdbeschermingstafel of Raad voor de kinderbescherming
  • Oefenen met een trainingsacteur